Бог пастир мій

Проповіді

Проповіді пастора В.Горпинчука:

 1. Марка 7:32-35
 2. Івана 1:1-14
 3. 1 Івана 5:12
 4. Матвія 10:34-37
 5. 1 Коринтян 15:55-58
 6. Буття 28:10-17
 7. Римлян 8:31-39
 8. 1 Коринтян 9:16-23
 9. Івана 3:14-21
 10. Ісаї 9:1-6
 11. Матвія 4:18-22
 12. 2 Петр. 3:3-4, 8-10, 13
 13. Ісаї. 9:1-6
 14. 1 Коринтян 6:12-20
 15. Буття 28:10-17
 16. Івана 10:11-18
 17. 5М 5:12-15
 18. Івана 6:60-69
 19. Якова 3:16 - 4:6
 20. Матвія 13:24-30, 36-43
 21. Марка 10:35-45
 22. Євреїв 7:23-28 
 23. Марка 12:41-44 
 24. Єремії 33:14-16 
 25. Софонії 3:14-18а 
 26. Луки 2:41-52 
 27. Луки 4:14-21 ; Луки 4:14-21
 28. 1 Коринтян 15:35-38, 42-50
 29. 1 Коринтян 15:51-58
 30. Луки 4:1-13 
 31. Луки 13:31-35
 32. 1 Кор. 1:2, 3
 33. Луки 15:1-3, 11-32
 34. Ісаї 43:16-21
 35. Филип’ян 2:5-11
 36. Івана 19:17-30
 37. Луки 24:1-11
 38. Івана 20:19-31
 39. Об’явлення 7:9-17
 40. Івана 13:31-35
 41. Івана 17:20-26
 42. Івана 16:12-15
 43. Луки 7:1-10
 44. 1 Царів 17:17-24
 45. Луки 10:25-37
 46. Буття 18:1-10
 47. Буття 15:1-6
 48. Євреїв 12:18-24
 49. Луки 14:1, 7-14
 50. Луки 14:25-33
 51. Матвія 13:24-30, 36-43
 52. Луки 16:1-13
 53. 1 Тимофія 6:6-16
 54. Івана 8:31-36
 55. Луки 17:11-19
 56. Луки 18:1-8а
 57. Луки 17:20-30
 58. Луки 19:11-27
 59. Луки 12:42-48
 60. Рим. 1:7
 61. Малахії 4:1-6
 62. Ісаї 35:1-6
 63. Ісаї 12:1-6